top of page

Group

Public·16 members
Ciprian Cristea
Ciprian Cristea

Cum să obțineți formularul S1 pentru asigurarea de sănătate în România și UE


Formular S1 Romania: Ce este, cum se obține și cum se folosește
Dacă vă aflați în situația de a locui sau a lucra într-o altă țară din Uniunea Europeană, dar sunteți asigurat în sistemul de sănătate din România, sau dacă sunteți pensionar și vreți să vă mutați reședința în alt stat membru, atunci ar trebui să cunoașteți rolul și importanța formularului S1. Acest document vă permite să beneficiați de prestațiile în natură ale asigurării de sănătate în țara în care locuiți, ca și cum ați fi asigurat acolo. În acest articol, vă vom explica ce este formularul S1, cui se adresează, cum se obține și cum se folosește.
formular s1 romania download


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2F8oJLhLHOq4&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw08fUNnFnRyOzWrLDkyVqzXCe este formularul S1?
Formularul S1 este un document portabil care atestă dreptul la prestațiile în natură ale asigurării de sănătate în cazul persoanelor care își au reședința într-o altă țară decât cea în care sunt asigurate. Formularul se eliberează pentru o singură persoană (nu pentru întreaga familie) și are o valabilitate nelimitată, cu excepția cazului în care se modifică situația personală sau profesională a titularului.


Cui se adresează formularul S1?
Formularul S1 se adresează următoarelor categorii de persoane:


 • Lucrători salariați sau independenți și membrii familiei lor care au reședința împreună cu ei într-o altă țară decât cea în care lucrează; • Membrii ai familiei lucrătorilor în situație de șomaj care au rămas în țara de origine, dar beneficiază de asigurarea de sănătate din țara în care persoana asigurată lucrează în prezent (cu condiția ca membrii familiei să nu fie salariați sau lucrători independenți în țara de origine); • Lucrători care se pensionează în străinătate sau pensionari care își mută reședința într-un alt stat membru UE, precum și membrii familiei acestora.Ce drepturi conferă formularul S1?
Formularul S1 conferă dreptul la toate prestațiile în natură (de exemplu, asistență medicală, tratament medical, spitalizare) prevăzute de să vă mutați reședința în alt stat membru UE, puteți solicita formularul S1 de la casa de pensii la care sunteți afiliat;


 • Dacă sunteți membru al familiei unui pensionar și vă mutați reședința împreună cu el în alt stat membru UE, puteți solicita formularul S1 de la casa de pensii a persoanei asigurate.Ce documente sunt necesare pentru eliberarea formularului S1?
Documentele necesare pentru eliberarea formularului S1 pot varia în funcție de situația fiecărui solicitant, dar în general sunt următoarele:


 • Actul de identitate sau pașaportul; • Certificatul de asigurare socială sau cardul european de asigurare de sănătate; • Documente care dovedesc situația personală sau profesională (de exemplu, contractul de muncă, adeverința de salariat, adeverința de student, decizia de pensionare etc.); • Documente care dovedesc reședința în alt stat membru UE (de exemplu, contractul de închiriere, factura de utilități, declarația pe propria răspundere etc.).În funcție de categoria din care faceți parte, puteți avea nevoie și de alte documente specifice, cum ar fi:


Pentru lucrătorii detașați
Dacă sunteți lucrător salariat sau independent și sunteți trimis temporar să lucrați în alt stat membru UE, trebuie să solicitați formularul S1 de la casa de asigurări de sănătate din țara în care sunteți asigurat. În plus față de documentele generale, trebuie să prezentați și următoarele:


 • O adeverință din partea angajatorului sau a organului competent care atestă faptul că sunteți detașat în alt stat membru UE și perioada detașării; • O copie a contractului de prestare a serviciilor sau a acordului dintre angajator și beneficiarul serviciilor; • O declarație pe propria răspundere prin care vă angajați să reveniți în țara de origine la sfârșitul perioadei detașării.Pentru studenții cu bursă de studiu
Dacă sunteți student și beneficiați de o bursă de studiu în alt stat membru UE, trebuie să solicitați formularul S1 de la casa de asigurări de sănătate din țara în care sunteți asigurat. În plus față de documentele generale, trebuie să prezentați și următoarele:


 • O adeverință din partea instituției de învățământ care atestă faptul că sunteți student și perioada studiilor; • O copie a contractului sau a acordului dintre instituția de învățământ și organismul care vă acordă bursa; • O declarație pe propria răspundere prin care vă angajați să reveniți în țara de origine la sfârșitul perioadei studiilor.Pentru persoanele care își schimbă domiciliul
Dacă sunteți pensionar sau membru al familiei unui pensionar sau al unui lucrător salariat sau independent și vreți să vă mutați definitiv reședința în alt stat membru UE, trebuie să solicitați formularul S1 de la casa de pensii sau de asigurări de sănătate din țara în care sunteți asigurat. În plus față de documentele generale, trebuie să prezentați și următoarele:


formular s1 romania pdf


formular s1 romania online


formular s1 romania 2023


formular s1 romania casa de sanatate


formular s1 romania pentru pensionari


formular s1 romania eliberare


formular s1 romania depunere


formular s1 romania asigurare medicala


formular s1 romania beneficii


formular s1 romania explicatii


formular s1 romania gratuit


formular s1 romania model


formular s1 romania cerere


formular s1 romania cnas


formular s1 romania inregistrare


formular s1 romania prelungire


formular s1 romania actualizare


formular s1 romania copii


formular s1 romania studenti


formular s1 romania angajati


formular s1 romania detasati


formular s1 romania rezidenti strainatate


formular s1 romania pensionari strainatate


formular s1 romania prestatiile in natura


formular s1 romania coordonarea sistemelor de securitate sociala


formular s1 romania e106


formular s1 romania e109


formular s1 romania e121


formular s1 romania e112


formular s1 romania e102


formular s1 romania document portabil


formular s1 romania solicitare informatii


formular s1 romania comunicare informatii


formular s1 romania notificare suspendare drepturi


formular s1 romania mentinere drepturi in curs


formular s1 romania inscriere membri familie asigurati


formular s1 romania acte necesare eliberare


formular s1 romania acte necesare depunere


formular s1 romania acte necesare prelungire


formular s1 romania acte necesare actualizare


formular s1 romania acte necesare inscriere membri familie asigurati


formular s1 romania acte necesare mentinere drepturi in curs


formular s1 romania institutia de asistenta medicala


formular s1 romania institutia de asigurari de sanatate


formular s1 romania institutia competenta


formular s1 romania institutia gazda


formular s1 romania legislatia aplicabila


formular s1 romania legislatia statului competent


formular s1 romania legislatia statului de resedinta


 • O adeverință din partea autorității locale care atestă faptul că v-ați înregistrat ca rezident în alt stat membru UE și data înregistrării; • O declarație pe propria răspundere prin care renunțați la dreptul de a beneficia de prestațiile în natură ale asigurării de sănătate în țara de origine.Cum se folosește formularul S1?
După ce ați obținut formularul S1, trebuie să îl depuneți la instituția competentă din țara în care locuiți, pentru a vă înregistra ca beneficiar al prestațiilor în natură ale asigurării de sănătate. Aceasta poate fi casa de asigurări de sănătate, casa de pensii sau alt organism responsabil de administrarea sistemului de sănătate. În funcție de legislația fiecărui stat membru, puteți primi un certificat provizoriu sau definitiv de înregistrare, un card național de asigurare de sănătate sau un card european de asigurare de sănătate.


Unde se depune formularul S1?
Formularul S1 se depune la instituția competentă din țara în care locuiți, în termen de cel mult 3 luni de la data eliberării lui. Pentru a afla care este instituția competentă, puteți consulta site-ul Comisiei Europene sau puteți contacta centrul național de contact pentru drepturile pacienților transfrontalieri . De asemenea, puteți cere informații suplimentare la instituția care v-a eliberat formularul S1.


Ce prestații în natură se pot obține cu formularul S1?
Cu formularul S1, puteți beneficia de toate prestațiile în natură (de exemplu, asistență medicală, tratament medical, spitalizare) prevăzute de legislația țării în care locuiți, ca și cum ați fi asigurat acolo. Aceste prestații pot fi diferite de cele din țara de origine, atât ca tip, cât și ca nivel. De exemplu, puteți avea acces la servicii medicale gratuite sau cu o contribuție personală redusă, sau puteți avea nevoie să plătiți o parte din costuri. De asemenea, puteți beneficia de prestații în natură în țara de origine, dacă v-ați păstrat calitatea de asigurat acolo.


Concluzie
Formularul S1 este un document portabil care vă permite să beneficiați de prestațiile în natură ale asigurării de sănătate în țara în care locuiți, ca și cum ați fi asigurat acolo. Formularul se adresează persoanelor care își au reședința într-o altă țară decât cea în care sunt asigurate, cum ar fi lucrătorii salariați sau independenți, membrii familiei acestora, lucrătorii în situație de șomaj, pensionarii și studenții cu bursă de studiu. Pentru a obține formularul S1, trebuie să vă adresați instituției competente din țara în care sunteți asigurat și să prezentați documentele necesare. Pentru a folosi formularul S1, trebuie să îl depuneți la instituția competentă din țara în care locuiți și s


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page